NIEUWS

Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens ontsloten als open data


Vanaf vandaag het Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens ontsloten als open data. Op 9 juni j.l. verzocht Open State Foundation via een verzoek hergebruik overheidsinformatie om de openbare gegevens uit het meldingenregister beschikbaar te krijgen in een open machine-leesbaar formaat.

Het ging daarbij om de volgende gegevens, per melding, het meldingsnummer, naam verwerking, naam Verantwoordelijke(n), bezoekadres verantwoordelijke(n), postadres verantwoordelijke(n), doel(en) van verwerking, per betrokkene(n) omschrijving, verzameldoel en bijzondere persoonsgegevens, per ontvanger(s) omschrijving, verzameldoel en bijzondere persoonsgegevens, doorgifte buiten EU en doorgifte passend.

Het Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens bevat 53.423 meldingen van 32.632 verantwoordelijke organisaties, instellingen, bedrijven en overheden. De data is niet gestructureerd in bestuurlijk verantwoordelijke lijn. Zo kan het voorkomen dat een dienst van een ministerie de melding als dienst doet, soms als ministerie. Zo zijn er van ministeries zelf 104 meldingen. De meeste meldingen van ministeries komen van het ministerie van Economische Zaken (21), Binnenlandse Zaken (16), Defensie (13) en Veiligheid & Justitie (13). Voor organisaties en bedrijven worden helaas geen unieke identifiers gebruikt, zoals bijvoorbeeld een KvK nummer.

De dataset die de Autoriteit Persoonsgegevens beschikbaar stelt bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het bestand ‘data.json‘ bevat een lijst met verantwoordelijken en per verantwoordelijke een lijst van meldingen die in het meldingenregister beschikbaar zijn.

Meer dan de helft van de meldingen betreffen notificaties die geen bijzondere persoonsgegevens bevatten, een derde bestaat uit meldingen met informatie over gezondheid. De meeste meldingen betreffen klantgegevens, gevolgd door patienten, werknemers, verzekerden en leden. Echter doelgroepen worden verschillend gekenmerkt, zo zijn er geen vaste doelgroepen gedefinieerd. Bijvoorbeeld, klantgegevens gaan over ‘klanten’, ‘clienten’, ‘consumenten’, ‘relaties’ en werknemers bestaan uit ‘personeel’, ‘personeelsleden’ en ‘werknemers’.

De recentste versie van het meldingenregister is te vinden op de website van de database. Van het json-bestand van het meldingenregister verschijnt maandelijks een update op die website.