NIEUWS

Bijna miljard euro minder subsidies ministeries in 2015


In 2015 hebben ministeries bijna een miljard euro minder subsidies verstrekt dan in 2014. Ook het aantal subsidies is bijna gehalveerd ten opzichte van 2014. In totaal besteedde de ministeries bij elkaar 4,7 miljard euro aan 25.163 subsidies aan in totaal 12.032 ontvangers. In 2014 was het totale bedrag 5,5 miljard en in 2013 5,7 miljard euro. In 2014 werden nog 44.507 subsidies aan 10.993 ontvangers en in 2013 waren er 21.850 subsidies aan 15.671 ontvangers.

Top 10 grootste ontvangers per ministerie

Scroll naar beneden voor de andere ministeries

De daling van het totale bedrag aan verleende subsidies daalde bij bijna alle ministeries. De grootste daling was bij het Ministerie van Economische Zaken, van 2,1 miljard in 2014 naar 1,4 miljard in 2015, terwijl het aantal subsidies is gestegen van 10911 in 2014 naar 11580 in 2015. De ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid en Sport zijn met respectievelijk 1,4 miljard, 1,2 miljard en 1,1 miljard euro de grootste subsidieverstrekkers van de rijksoverheid.

Grootste ontvangers totaal


In 2014 verleende het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog het grootst aantal subsidies 25.203. Dat werd veroorzaakt door een regeling voor taxi vervoerders. In 2015 verleende dit ministerie weer 2.148 subsidies voor een totaal bedrag van 97 miljoen euro.

Subsidies zoals ze worden verleend door ministeries vallen binnen verschillende subsidieregelingen. In omvang heeft het Ministerie van Economische Zaken de grootste regelingen. Zeven van de 20 grootste regelingen worden verleend via dit ministerie.

Top 20 subsidieregelingen

De MEP2 regeling (348 miljoen) en de SDE+ regeling (312 miljoen) zijn daarvan de grootste. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 6 regelingen in de top 20 grootste regelingen. De grootste zijn daarvan Kaderregeling VWS (403 miljoen), Subsidieregeling Publieke Gezondheid (187 miljoen) en Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (185 miljoen). De grootste subsidieregeling wordt verleend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Subsidieregeling BZ 2006 (523 miljoen).

Data

De data is afkomstig van de open data pagina bij de rijksbegroting. Hier vind je overzichten van subsidie(-regelingen), subsidieontvangers en de daarbij behorende bedragen, per artikel van de departementale begrotingen.