NIEUWS

TenderNed gestart met publiceren aanbestedingen als open data


Vanaf 16 maart 2016 publiceert Tenderned aanbestedingen als open data. Op dit moment is een eerste set aankondigingendata gepubliceerd als open data. Dit is een eerste stap om aanbestedingsdata openbaar te maken.

Open State Foundation roept de overheid al langer op om aanbestedingen en contracten te publiceren als open data. Dit is goed nieuws voor ondernemers omdat dit competitie beter maakt en voor burgers omdat dit leidt tot betere transparantie over de besteding van publieke middelen. Open aanbestedingen betekenen een beter resultaat voor overheden, voorziet in een level playing field voor bedrijven en ondernemers en betere kwaliteit van publieke diensten en goederen voor burgers.


Inzicht en controle
Met open aanbestedingsdata kunnen bedrijven en ondernemers beter, eenvoudiger en sneller op de hoogte worden gesteld van aanbestedingen. Daarnaast geeft open data over gunningen inzicht en controle op de daadwerkelijke opdrachten die voortvloeien uit deze aanbestedingen.

Deze eerste dataset bestaat uit alle openbare data van TenderNed met uitzondering van contactgegevens als email adres en telefoonnummer. Het betreft de metadata van alle aankondigingen die op Tenderned zijn gepubliceerd van 3 december 2010 tot en met 31 december 2015. Ieder half jaar (januari en juli) verschijnt een update van het databestand.

Eerste stap is gezet
De huidige dataset bevat nu nog alleen de aanbestedingsdata afkomstig van de samenvattingspagina van alle aankondigingen op TenderNed van 2010 tot en met 2015. In deze dataset zitten 35.822 aanbestedingsopdrachten, waarvan de helft bestaat uit diensten, het merendeel voor publiekrechtelijke instellingen, regionale of lokale instanties en ministeries. Een kwart bestaat uit leveringen en iets minder voor werken. Driekwart waren Europese aanbestedingen en een kwart slechts nationaal.

De dataset wordt in het tweede kwartaal van 2016 uitgebreid met alle overige openbare data: geschiktheidseisen, selectie- en gunningcriteria, informatie over percelen en over ondernemers aan wie en voor welk bedrag de opdrachten zijn gegund. Er zal dan een originele XML van elke aankondiging worden gepubliceerd waarmee deze data realtime wordt ontsloten.
aanbestedingen top 100
Europese standaard
De standaard die in Europa wordt gehanteerd voor aanbestedingen is TC440. Deze standaard is nog niet conform de internationale open contracting standaard maar het publiceren van deze data brengt dit dichterbij.

In landen als Oekraïne en Slowakije wordt al gebruik gemaakt van deze standaard. In Oekraïne hebben open aanbestedingen via Prozorro een besparing opgeleverd van 13 procent. In Slowakije hebben open aanbestedingen geholpen met het voorkomen van missers en fraude en heeft het de concurrentie en innovatie verbeterd doordat kleinere bedrijven betere toegang hadden.