NIEUWS

Nieuwe informatie opent weg naar transparantie zorgkosten


Tijdens het onderzoek voor het hoger beroep in de rechtzaak voor transparantie zorgkosten is gebleken dat prijzen van medische behandelingen per zorgaanbieder eerder door de overheid openbaar zijn geweest.Ook blijkt dat zorgaanbieders openheid over prijzen en aantallen medische behandelingen niet zien als een beperking. In oktober oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat de Nederlandse Zorgautoriteit deze gegevens niet openbaar hoeft te maken maar nieuwe informatie en het feit dat de rechtbank in Amsterdam in een eerdere aanleg de database met gegevens over zorgkosten (het DBC Informatiesysteem, DIS) als een ondeelbaar document heeft bezien zonder te kijken wat er eventueel wel geopenbaard kan worden, maakt de gang naar de Raad van State noodzakelijk.

Prijzen medische behandelingen eerder openbaar geweest

Al in de zomer van 2005 waren op een website van de overheid prijzen te vinden die ziekenhuizen rekenen voor veel voorkomende behandelingen, zoals staar, het knippen van amandelen, liesbreuk en hernia. Voor deze behandelingen bestaan geen wettelijke tarieven, zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderhandelen over deze prijs. Op de website kiesbeter.nl van het Ministerie van Volksgezondheid en beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kon in 2005 eenieder nagaan hoeveel een ingreep in een ziekenhuis kost.

Ook werd een paar maanden later, na een Wob-verzoek bij de rechtsvoorganger van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) prijsinformatie per zorgaanbieder binnen een week vrijgegeven. Het College Tarieven Gezondheidszorg Zorgautoriteit i.o. verstrekte toen de prijs per DBC-behandeling uit het B-segment per zorgaanbieder.

Derde zienswijze

Ondanks dat de rechtbank Amsterdam het niet nodig vond dat zorgaanbieders en andere belanghebbenden om een zienswijze zou worden gevraagd, is daarnaast gebleken dat desgevraagd een viertal ziekenhuizen geen enkel bezwaar hebben tegen het openbaar maken van prijzen en aantallen medische behandelingen per zorgaanbieder. Zo hebben de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten alsmede het MC Slotervaart in Amsterdam in een vrijwillige zienswijze verklaard dat de gevraagde informatie geen bedrijfs- of fabricagegegevens zijn. Deze ziekenhuizen vinden dat de gevraagde informatie openbaar dient te zijn.

Bovendien blijkt uit het onderzoek voor het hoger beroep dat het wel degelijk mogelijk is om gegevens uit de DIS-database met prijzen voor medische behandelingen ambtelijk te beperken. De rechtbank in Amsterdam behandelde in haar uitspraak van 30 oktober 2015 de DIS-database als een ondeelbaar document. Normaliter gebeurt dat niet bij de Wet Openbaarheid van Bestuur. Open State Foundation hoopt dat de Raad van State juist kijkt naar wat wel geopenbaard kan worden.

Raad van State

Op basis van deze informatie heeft Open State Foundation, bijgestaan door Wob-expert Brenno de Winter, hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een beroep op de Wob heeft Open State Foundation vorig jaar de NZa verzocht de prijzen en aantallen ziekenhuisbehandelingen per zorgaanbieder openbaar te maken. In oktober deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het hoger beroep. De rechtbank was toen van oordeel dat de NZa geen inzage hoefde te geven omdat de rechtbank de prijs per zorgproduct, per zorgaanbieder en het aantal gedeclareerde zorgproducten ziet als bedrijfs- en fabricagegevens.

Meer informatie
Documenten behorende bij de zaak