NIEUWS

Tweede Kamer wil onderzoek naar openstellen handelsregister als open data


Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister van Economische Zaken Henk Kamp onderzoek doet naar het openstellen van het handelsregister als open data. Dat volgt uit de brede steun voor een motie van D66-Kamerlid Kees Verhoeven die vandaag ter stemming kwam.

In Nederland is, in tegenstelling tot landen als het Verenigd Koninkrijk, België, Noorwegen en Denemarken, het handelsregister gesloten en zijn gegevens in het register niet voor iedereen vrij toegankelijk. Eerder riep Open State Foundation het kabinet in een brief op om het handelsregister open te stellen. ‘Na jaren stilstand is dit een belangrijke stap op weg naar een echt open handelsregister’, zegt Arjan El Fassed van Open State Foundation.

Minister Kamp van Economische Zaken had de motie ontraden. ‘Het is een politieke beslissing of wij dat wel of niet willen’, verklaarde hij vorige week in een debat met de Tweede Kamer. Volgens de minister zou het beschikbaar stellen van de data een gat in de begroting slaan.

‘Ervaringen in het buitenland laten zien dat het open en vrij toegankelijk maken van het handelsregister goed is voor de economie, handel en innovatie’, zegt El Fassed. ‘Handelsregisters die gegevens als open data ontsluiten kosten belastingbetalers veel minder dan gesloten registers, zoals het handelsregister in Nederland’.

In Engeland is dit jaar het Britse handelsregister vrij beschikbaar gesteld als open data. Het Britse Companies House is met meer ingeschreven ondernemingen dan het Nederlandse handelsregister minstens vijf keer goedkoper dan het handelsregister in Nederland. Ook de Kruispuntbank van Ondernemingen in België is een goed voorbeeld hoe een handelsregister ontsloten kan worden.

Het door de Tweede Kamer gevraagde onderzoek zou, wat Open State Foundation betreft, juist daarom een vergelijkend onderzoek moeten zijn. Bovenal zullen inhoudelijke vragen moeten worden beantwoord, zoals het type bestandsformaat, frequentie, dumps en de wijze waarop privé adressen van zzp-ers afgeschermd kunnen worden.

Volgens de motie, die steun kreeg van coalitiepartijen VVD en PvdA, dient Kamp de Kamer in het voorjaar van 2016 te informeren over het onderzoek.