NIEUWS

Open State roept kabinet op tot openstelling handelsregister


Om echt economische waarde te genereren met open data, zal het kabinet ervoor moeten zorgen dat het handelsregister wordt open gesteld, betoogt Open State Foundation vandaag in een brief aan minister-president Mark Rutte.

In Nederland is, in tegenstelling tot landen als het Verenigd Koninkrijk, België, Noorwegen en Denemarken, het handelsregister gesloten en zijn gegevens in het register niet voor iedereen vrij toegankelijk.

‘Met het monopoliseren van publieke informatie, buit de Kamer van Koophandel het beheer van het handelsregister uit voor andere activiteiten, verstoort marktwerking en houdt innovatie tegen’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘In plaats van een stap vooruit te nemen, is nu zelfs een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee de Kamer van Koophandel eenzijdig een voorbehoud krijgt op het databankenrecht. Dat is ongekend voor gegevens die bij wet moeten worden aangeleverd’.

Het open en vrij toegankelijk maken van het openbare handelsregister is niet alleen goed voor innovatie, economie en handel maar helpt ook bij het aanpakken van belastingontwijking en fraude. De waarde van het handelsregister zit niet in tarifering maar in het volledig openstellen ervan.

In de brief, gericht aan het kabinet, doet Open State Foundation, nog meer aanbevelingen. Zo zouden ook alle aanbestedingen ontsloten moeten worden als open data. Aanbestedingen moeten zo transparant en breed mogelijk uitgezet kunnen worden. Toegang tot die informatie zou voor alle ondernemers gelijk moeten zijn. Transparante gunningen zijn een voorwaarde om een aanbestedingsproces te kunnen controleren en geeft inzicht in de daadwerkelijk beoogde uitgaven van de overheid.

Terwijl de Europese Unie gegevens over aanbestedingen en gunningen reeds in een machine leesbaar (open) formaat publiceert, zijn in Nederland op rijksniveau alleen de laatste 25 aankondigingen door TenderNed ontsloten.

Ook vraagt Open State Foundation aandacht voor de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod van open data. Investeren in actieve openbaarheid, het ontsluiten van overheidsinformatie als open data, bespaart veel tijd en kosten, verbetert publieke dienstverlening, stimuleert innovatie en economische groei en draagt bij aan een transparant bestuur.

Lees de volledige brief aan het kabinet hier (PDF).