NIEUWS

Open data challenge: opleiding, stages en banen


Jongeren die aansluiting missen op de arbeidsmarkt. Het niet kunnen vinden van een stage of baan. Lastig jongeren kunnen vinden voor stages of banen. Enter open data.

vindeenbaan

De Challenge School en Toekomst richt zich op de aansluiting van de laatste fase van onderwijs (MBO, HBO en WO) op de eerste fase van werk (startersbanen). Dit project doen we samen met het Ministerie van OCW (specifiek de directies MBO en Kennis).

Met deze Challenge proberen we nieuwe manieren te vinden om MBO, HBO en WO studenten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte stage, leerwerkplek, beroepspraktijkvormingsplek of hun eerste baan. Tegelijkertijd willen we ondernemers ondersteunen om geschikte stagiaires en medewerkers te vinden. Het mes snijdt immers aan twee kanten.

In de praktijk blijkt het lastig voor studenten om een stage, leerwerkplek, beroepspraktijkvormingsplek of eerste baan kunnen vinden, terwijl die er volgens de statistieken wel zijn. Andersom vinden bedrijven soms heel moeilijk de juiste werknemers of stagiaires. Dit is een probleem omdat dit een risico voor studenten met zich meebrengt: namelijk dat ze hun opleiding niet af kunnen ronden als ze geen stage hebben gedaan.

Reden genoeg om via open data te stimuleren dat er toepassingen worden ontwikkeld die een oplossing bieden voor de goede match. Het gaat dan om databronnen over o.a. stageplekken, startersbanen, hoeveelheden uitstromende studenten en arbeidsprognoses. Deze databronnen zullen als open data beschikbaar worden gesteld.