NIEUWS

Beroep Open State om transparantie zorgkosten naar rechtbank Amsterdam


Op 22 november 2014 zijn bij de rechtbank in Amsterdam de gronden ingediend van een beroep tegen het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit om niet te voldoen aan het verzoek van Open State Foundation voor het ontsluiten van zorg data.

Het is nog steeds nagenoeg onmogelijk om als patiƫnt, belasting- en premiebetaler inzicht te krijgen in de kosten van gezondheidszorg. Dit terwijl iedere Nederlander verplicht is zichzelf te verzekeren en belasting afdraagt. Het overgrote deel van de zorg wordt vergoed uit collectieve middelen maar er is maar weinig inzicht in gedeclareerde kosten.

Ziekenhuizen en verzekeraars geven geen inzicht in gehanteerde prijzen voor behandelingen. De facturen van behandelingen in het ziekenhuizen worden in veel gevallen direct doorgestuurd naar de zorgverzekeraars en zijn vaak pas maanden na behandeling inzichtelijk voor patiƫnten. Ook zijn tariefverschillen tussen ziekenhuizen en de verschillende zorgverzekeraars op dit moment niet transparant, terwijl hier grote verschillen in zijn.

Dat is de reden waarom Open State Foundation in het voorjaar een verzoek indiende bij DIS om informatie over tarieven, prijzen en gedeclareerde zorgkosten per zorgaanbieder openbaar te maken. Bovendien werd verzocht om deze gegevens digitaal in een machine-leesbaar formaat dan wel als ruwe data beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit was echter van mening dat deze gegevens op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur als vertrouwelijk zijn aan te merken en dat openbaarmaking achterwege dient te blijven. Intussen is na een pro forma beroepschrift, nu de gronden van het beroep ingediend bij de rechtbank in Amsterdam.


Meer informatie

  • Open Zorg Data