NIEUWS

Open State naar rechter om openheid data zorgkosten


De Nederlandse Zorgautoriteit heeft twee weken de tijd om een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van gegevens over alle gedeclareerde zorgkosten per zorgaanbieder. Open State Foundation gaat nu bij de rechter openheid proberen af te dwingen over de door zorgaanbieders gedeclareerde zorgkosten.

Op 31 maart 2014 diende Open State Foundation een bezwaarschrift in tegen het besluit van DBC Informatie Systeem (DIS) om geen verstrekking te geven van de aantallen gedeclareerde DBC zorgproducten, per DBC zorgproduct, per maand, per zorgaanbieder en de passantentarieven en de gehanteerde prijs per DBC zorgproduct per zorgaanbieder. Open State Foundation deed het verzoek om deze gegevens digitaal in een machine-leesbaar formaat dan wel als ruwe data beschikbaar te stellen.

Inmiddels is de wettelijke termijn verstreken en is de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht binnen twee weken een beslissing te nemen anders staat de weg naar de rechter open. Teneinde een besluit te verkrijgen heeft Open State Foundation op voorhand aangegeven voornemens te zijn die route te volgen.

Tijdens een hoorzitting bij de Nederlandse Zorgautoriteit op 6 juni j.l. heeft Open State Foundation haar bezwaar toegelicht. Uit onderzoek (PDF) van de Nederlandse Zorgautoriteit zelf blijkt dat het kostenbewustzijn van consumenten hoog is. Consumenten willen informatie hebben, ongeacht of de kosten (deels) voor eigen rekening komen. Ook hebben zij, zo blijkt uit het onderzoek, grote behoefte aan informatie, die is toegespitst op financiële aspecten van de zorg die zij gebruiken, ook bij volledige vergoeding van kosten.

In het rapport zegt de Nederlandse Zorgautoriteit zelf dat transparante informatie voor consumenten als een belangrijke pijler van het zorgstelsel en dat transparante informatie ook vergelijkbaar moet zijn. Transparantie is essentieel om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. Ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg stelt in een recent rapport (PDF) dat om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren het noodzakelijk is dat niet-identificeerbare gezondheidsinformatie beschikbaar komt voor publieke doeleinden.