NIEUWS

Global Legislative Openess Week: Open parlementaire data by default


Vandaag lanceert een groep van 107 maatschappelijke organisaties uit de hele wereld, inclusief Open State FoundationSunlight Foundation, the Latin American Legislative NetworkOpen Knowledge en Access Info Europe, een wereldwijde campagne dat het belang van parlementaire transparantie en openheid onderstreept en parlementen helpt nieuwe technologieën te omarmen bij het publiceren van informatie over hun werk.

Naast steun van maatschappelijke organisaties, zoals Open State Foundation die eerder in 2012 een zelfde verzoek heeft gedaan aan de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer en de Verklaring inzake Parlementaire Openheid (2012) ondersteunen, zijn leden van het Europees Parlement, de Speaker’s Digital Democracy Commission in het Verenigd Koninkrijk en de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden. In een open brief, in het kader van de Global Legislative Openness Week, roepen zij parlementen wereldwijd op om parlementaire en wetgevende data in een open, gestructureerd en machine-leesbaar formaat beschikbaar te stellen voor het publiek. Deze principes zijn vastgelegd in de Verklaring inzake Parlementaire Openheid, een oproep aan parlementen te streven naar meer openheid.

Toegang tot open parlementaire data stellen burgers in staat op eigen wijze te participeren. Door middel van hergebruik van deze data kunnen allerlei toepassingen worden gemaakt die inzicht geven in het parlementaire proces, zoals werd getoond in het najaar van 2012 tijdens Apps voor Democratie een door Open State Foundation georganiseerde hackathon in de Tweede Kamer.

Parlementen worden gevraagd alle parlementaire documenten op zo’n manier te publiceren dat ze geschikt zijn voor geautomatiseerd hergebruik. Dat wil zeggen dat de informatie volledig en onmiddellijk beschikbaar is en blijft, gestructureerd is op een wijze die voor een machine (computer) leesbaar is, metadata bevat die combinaties van databronnen mogelijk maakt en juridisch vrij is voor hergebruik. Daarnaast worden parlementen gevraagd niet allen informatie over het primaire proces beschikbaar te stellen als open data maar ook alle informatie over secundaire processen die (mogelijk) relevant zijn voor de beinvloeding van volksvertegenwoordigers.

Civil society organisaties zoals mySociety in het Verenigd Koninkrijk, PoPong in Korea, ePanstwo in Polen, or Fundacion Ciudadano InteligentemySociety in Chili ontwikkelen software die het makkelijker maakt voor kiezers om in contact te komen met hun vertegenwoordigers (en vice versa). Anderen maken visualisaties van de historie van bepaalde kwesties om te illustreren hoe een wetsvoorstel is veranderd in de tijd. Ook worden op maat gemaakte alarmeringssystemen gemaakt om wettelijke maatregelen te volgen.

Deze initiatieven zijn ontworpen om de wetgevende macht en de democratie te versterken en burgers daarbij te betrekken. Wereldwijd neemt het vertrouwen van burgers in instituties en bestuur af. Technologie en transparantie zijn middelen om het tij te keren.

‘Het idee dat parlementariërs gekozen zijn door burgers is essentieel voor democratisch bestuur,’ zei John Wonderlich, directeur beleid bij de Sunlight Foundation, een in Washington, DC-gebaseerde open overheid groep. ‘Parlementen houden informatie niet voor zichzelf, maar als rentmeesters van het algemeen belang, en die informatie behoort toe aan burgers. Wij geloven dat de tijd rijp is voor parlementariërs over de hele wereld om hun rol te versterken als vertegenwoordigers verkozen door en voor het publiek, en dat ze nieuwe technologieën gaan omarmen die de manier waarin de samenleving verbonden is, communiceert en geregeerd wordt veranderen,’ voegt Wonderlich toe.

Meer over de campagne