NIEUWS

Veel gebroken links en nauwelijks nieuwe data op open data portaal overheid


Nederland loopt nog altijd achter met het ontsluiten van overheidsinformatie als open data. Het aantal toegankelijke datasets op data.overheid.nl is zelfs afgenomen ten opzichte van een jaar geleden.

Uit onderzoek van Open State Foundation en Weyeser blijkt dat van de 5.714 genoemde datasets met 8.159 bestanden slechts 3,3% daadwerkelijk toegankelijk is. Nog altijd bestaat het overgrote deel van overheidsinformatie op data.overheid.nl uit verwijzingen naar data uit het nationaal georegister. De ministeries met de grootste uitgaven op de rijksbegroting hebben het afgelopen jaar geen data toegevoegd aan data.overheid.nl.

Het open dataportaal van de overheid, data.overheid.nl, dat drie geleden werd gelanceerd, biedt slechts toegang tot een paar honderd open datasets. Van de 5714 datasets die worden vermeld op data.overheid.nl bestaat 93% uit verwijzingen naar het nationaal georegister, voornamelijk van Rijkswaterstaat (3.947) en de provincies.

Wat opvalt is dat ministeries weinig data delen via data.overheid.nl. Ook ontbreken verwijzingen naar overheidsdata van decentrale overheden. De ministeries met de grootste uitgaven op de rijksbegroting hebben het afgelopen jaar geen data toegevoegd aan data.overheid.nl. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schittert in afwezigheid en van het Ministerie van Volksgezondheid nog steeds enkel een verwijzing naar het BIG register opgenomen.

Terwijl in het Verenigd Koninkrijk de meeste datasets informatie bevatten over overheidsuitgaven, economie, gezondheidszorg en werkgelegenheid, zijn bij data.overheid.nl over deze onderwerpen nauwelijks datasets te vinden.

tagcrowd

Daarnaast zijn datasets die gemeld zijn op data.overheid.nl nauwelijks toegankelijk. Het open dataportaal zou verwijzen naar 5.714 datasets en 8.159 bestanden maar slechts 4.500 bestanden kunnen worden geraadpleegd, waarvan 3.591 een gebroken link weergeven. En van de 1.334 valide locaties geven 826 een valide respons. Uiteindelijk zijn slechts 271 unieke bestanden via data.overheid.nl te raadplegen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is vanwege het grote aandeel aan geo-informatie, vooral van Rijkswaterstaat, koploper maar de meeste verwijzingen via data.overheid.nl functioneren niet. Het aantal datasets van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is met 16 nieuwe datasets licht toegenomen. Het ministerie van Economische Zaken heeft 30 datasets op data.overheid.nl en 13 datasets op data.overheid.nl verwijzen naar informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze ministeries zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van open data bij de rijksoverheid.

Van de provincies op data.overheid.nl is de provincie Utrecht koploper met 347 datasets, gevolgd door Gelderland (181) en Zuid-Holland (88). Echter alle bestanden van de provincies op data.overheid.nl zijn links naar het nationale georegister waarvan de meeste links niet werken.

Van de gemeenten met datasets op data.overheid.nl is Nijmegen (35) koploper, gevolgd door Den Haag (24) en Enschede (19). Echter, op data.overheid.nl wordt niet verwezen naar alle gemeenten met beschikbare open datasets en verwijzen links niet naar alle datasets van gemeenten.

Drie kwart van de datasets is beschikbaar gesteld onder CC0 en kan door iedereen voor alle doeleinden worden hergebruikt. Andere datasets vallen onder publiek domein (23%) en is vergelijkbaar met CC0. Slechts 1.1% heeft een CC-BY vermelding, waarbij datasets gebruikt mogen worden op voorwaarde dat de naam van de oorspronkelijke auteur wordt vermeld.

DATA

De data over de inhoud van datasets op data.overheid.nl is verkregen via de API van data.overheid.nl en is geraadpleegd op 19 juni 2014. Download het bestand (CSV/ZIP, 1.1MB).

De data over verwijzingen naar datasets, locaties en respons is ook afkomstig via de API van data.overheid.nl en is geraadpleegd op 10 juni 2014. Download het bestand (CSV/ZIP, 3MB)