In 2014 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2015 vonden verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. In de periode daarna werden door verschillende politieke partijen coalitie akoorden gesmeden. Welke afspraken werden gemaakt? Wat zijn de plannen van de diverse gemeenten in de komende periode?

Met Open Coalitieakkoorden zijn de coalitie akkoorden van alle gemeenten en provincies doorzoekbaar gemaakt. De data met de links naar de pdf, txt en urls, de gemeentenamen en locaties kun je hier als json of csv downloaden.

envelope

Want to stay informed?