In opdracht van de gemeente Amsterdam organiseerde Open State Foundation de challenge Apps voor Ouders. Hiervoor werden verschillende onderwijsdata vrijgegeven vanuit de gemeente Amsterdam over schoolprestaties. Op basis van deze vrijgegeven data ontwikkelde Open State Foundation de Open Onderwijsdata API om zo onderwijsdata voor hergebruikers toegankelijk te maken.

Programmeurs werden opgeroepen om met reeds beschikbare data vanuit DUO en de Inspectie van het Onderwijs apps voor ouders te ontwikkelen. Deze challenge was gericht op het ontdekken van wat er met onderwijsdata kan, zoomde in op het probleem rond schoolkeuze en was gericht op duurzaamheid van de apps.

Er werden meerdere apps ontwikkelend waarvan een aantal met structurele impact: 10000scholen.nl, scholenkeuze.nl, Schooltip.net en hoekiesikeenschool.nl. Uit onderzoek bleek dat per maand 50.000 ouders gebruik maken van deze apps. Ook gebruiken ouders deze apps om de dialoog zoals met medezeggenschapsraden en schoolbesturen op een horizontale manier te voeren.

Screen Shot 2016-06-06 at 23.28.58