1 2 3 4 5 6 7 8 9
news posts 101-150 of 425 total
Public consultation for Open FOIA standard

(Nederlands) Iedereen kan een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen bij Nederlandse bestuursorganen. Voor publicatie gaat het om documenten met daarin de verzoeken, besluiten en geopenbaarde bijlagen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
news posts 101-150 of 425 total