Transparantie en openheid van zaken zit ons in het bloed. We maken informatie open en zijn dat zelf ook. Onze software publiceren we open source en onze werkwijze is zoveel mogelijk transparant. We vinden het belangrijk om te laten zien waar ons geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ook laten we zien hoe, met wie en waarom we samenwerken. Zo nemen we het voortouw.

Onze inkomsten

  • Adessium
  • Gieskes Strijbis Fonds
  • Centric

Onze uitgaven

Onze projecten

Onze contacten

Informatie goed openbaar maken kost tijd. We zijn bij Open State Foundation met een klein team dus kunnen niet alles actief openbaar maken. Wil je iets over Open State weten dat nog niet op deze website staat? Mail ons op: contact@openstate.eu.