Een open organisatie voor een open samenleving
Het internet kan overheden helpen hun werk beter en efficiënter te maken. Het internet is meer dan alleen een campagne tool voor politici. Het internet is een open, creatieve systeem waarop burgers en bedrijven samen kunnen bouwen. De overheid moet ook gebruikmaken van deze mogelijkheden.

Een open overheid helpt burgers met het maken van een open samenleving. In deze open samenleving is er een dialoog tussen ambtenaren en burgers om huidige en complexe problemen op te lossen. Het is niet een plek waar praten de overhand heeft, maar het maken. Een open organisatie voor een open samenleving: de Open State Foundation.

De opkomst van internet heeft meer mensen dan ooit tevoren met elkaar verbonden. Het breekt barrières die eerder onoverbrugbaar leken. Met het internet is een nieuwe generatie ontstaan `€‹`€‹die internet vanzelfsprekend vindt. Een generatie die kan omgaan met de mogelijkheden van het internet. Ook deze idealistische, creatieve en coöperatieve generatie werkt aan het vinden van oplossingen voor complexe digitale problemen.

Hoe houden we de overheid betaalbaar? Hoe kunnen we maken en onderhouden leefbare ruimte? Het is duidelijk dat de overheid niet is uitgerust om om te gaan met het toenemende aantal vragen. Ouderwetse methoden en ideeën over de inrichting van de maatschappij werken niet meer. De ontevredenheid van burgers groeit als de kloof tussen hen en overheidsinstellingen groter wordt. Oplossingen voor deze problemen kunnen worden gevonden door het internet te gebruiken in plaats van te beperken.