App-ontwikkelaars kunnen een prijs winnen van 30.000 euro voor het beste idee voor een app waarmee burgers, journalisten en andere geïnteresseerden informatie van Provinciale Staten van vijf provincies eenvoudiger kunnen volgen. Vanaf 1 november kunnen deelnemers meedoen aan deze app-challenge en hun ideeën inzenden. Op 12 december zal een deskundige jury de inzendingen beoordelen. In maart, vlak voor de verkiezingen, zal de app feestelijk gelanceerd worden.

Alle informatie over de Challenge is te vinden via: https://challenge.openstateninformatie.nl/

Informatie als open data beschikbaar

De provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben de informatie van hun Provinciale Staten beschikbaar gesteld als open data. Het gaat hierbij om informatie zoals moties, amendementen, besluiten, statenvragen en brieven. Inwoners, journalisten, Statenleden en andere geïnteresseerden kunnen nu via een zoekmachine informatie vinden over de provinciale onderwerpen. Met de nieuw te ontwikkelen app moet het mogelijk zijn om informatie van Provinciale Staten van vijf provincies eenvoudiger te volgen.

App-Challenge

Nu de informatie van de vijf provincies beschikbaar is als open data kunnen app-ontwikkelaars deze data gebruiken voor nieuwe toepassingen. Met een app-challenge dagen de provincies ontwikkelaars uit om een app-idee in te zenden waarmee provinciale besturen eenvoudiger te volgen zijn voor burgers, journalisten en andere geïnteresseerden. De provincies stellen hiervoor een ontwikkelbudget beschikbaar van 30.000 euro.

Ideeën inzenden vanaf 1 november

Vanaf 1 november kunnen app-ontwikkelaars ideeën inzenden voor de app-challenge via een speciale website: challenge.openstateninformatie.nl. De deadline is 9 december. Een vakjury zal de inzendingen op 12 december beoordelen. De winnende app wordt voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 gelanceerd.

Actieplan Open Overheid

Sinds dit jaar ontsluiten 108 gemeenten hun raadsinformatie als open data in samenwerking met VNG en Open State Foundation. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd hiermee de website WaarOverheid.nl gebouwd. Deze site zet raadsinformatie automatisch op de kaart met slimme algoritmes en geeft gebruikers een seintje wanneer de raad over hun wijk of buurt spreekt. Vanuit het Actieplan Open Overheid 2018-2020, dat gelanceerd is op donderdag 18 oktober, werken gemeenten en provincies samen om hun besluitvorming beschikbaar te stellen als goed toegankelijke open data. Deze overheden werken daarom aan standaarden en opschaling zodat besluitvorming in de toekomst transparanter wordt en hiermee de democratie kan versterken.

Kick-off op 9 november en meer informatie

  • Alle informatie over de app-challenge is te vinden via challenge.openstateninformatie.nl.
  • Op vrijdag 9 november (van 13:00 tot 17:30 inclusief borrel) wordt in Utrecht (Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht) een brainstormsessie georganiseerd. Tijdens deze sessie krijgen geïnteresseerden meer informatie over de app-challenge, de databronnen, zal er een inspiratie workshop worden gegeven en zowel tijdens de brainstormsessie als de borrel is er gelegenheid om ideeën uit te wisselen of teams te vormen. Inschrijven voor deze sessie kan door dit formulier in te vullen.
  • Open Stateninformatie en de app-challenge zijn een initiatief van de provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Open State Foundation, uitgevoerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • De Open Stateninformatie is doorzoekbaar via: https://zoek.openstateninformatie.nl/, via deze pagina is ook informatie te vinden over het gebruik van de open data om zelf je eigen app te bouwen met deze data.

De zoekmachine Open Stateninformatie. Deze maakt gebruik van de open data om de Stateninformatie te kunnen doorzoeken. Welke (web)apps kan jij maken met deze open data?