Voor het eerst kan nu inzicht worden verkregen welke landen het meest profiteren van multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties, NAVO en de Wereldbank. Opvallende geldstromen worden nu openbaar en voor onderzoek zichtbaar. Bijna 400.000 contracten die multilaterale organisaties sluiten met bedrijven zijn door Hivos, Cordaid en Open State Foundation inzichtelijk gemaakt via OpenMultilaterals.org. De contracten van de Verenigde Naties, Wereldbank en NAVO zijn gevisualiseerd en de ruwe data zijn beschikbaar.

Nederland betaalt, net als andere lidstaten, jaarlijks miljarden aan multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties, Wereldbank en de NAVO. Deze organisaties kopen daarmee bijvoorbeeld medicijnen, uitrusting en infrastructurele werken in bij bedrijven. Tot op heden waren deze contracten slecht toegankelijk en inzichtelijk. Met uitzondering van de Wereldbank, dekken de multilaterale organisaties deze contracten toe in slecht bruikbare pdf-bestanden.

Open Multilaterals

Om meer inzicht te krijgen in de publieke middelen die via multilaterale organisaties worden uitgegeven heeft Open State Foundation de data bevrijd uit pdf-bestanden, de informatie gebundeld en gevisualiseerd via OpenMultilaterals.org. Op deze website worden de data op de wereldkaart getoond en in diverse grafieken en tabellen. De ruwe data zijn open beschikbaar voor verdere analyse door bijvoorbeeld journalisten en onderzoekers.

“Nederlandse bedrijven verdienden in 2017 een half miljard euro aan de Verenigde Naties”

Wat valt er op aan de data?

Uit de informatie blijkt dat Nederlandse bedrijven in 2017 bijvoorbeeld een half miljard euro verdienden aan VN-contracten en verder valt een enorme lening voor aids-medicijnen in de Democratische Republiek Congo op bij de Wereldbank, uitgevoerd door een Chinees bedrijf. De initiatiefnemers zijn benieuwd welke inzichten gebruikers nog meer uit de data kunnen halen. Vragen als hoeveel contracten wint Nederland, wat levert dit ons bedrijfsleven op en welke geldstromen vallen op, kunnen gebruikers hiermee beantwoorden.

Doorontwikkeling en extra inzicht

De komende maanden werken Hivos, Cordaid en Open State  aan extra visualisaties die meer inzicht geven. De organisaties constateren wel dat de multilaterale organisaties meer informatie beschikbaar moeten stellen. Momenteel stellen zij alleen het bedrag, de ontvangende partij en enkele steekwoorden over het type project beschikbaar. Voor maximaal inzicht dienen NAVO, Wereldbank en Verenigde Naties echter meer informatie te delen over de werkzaamheden binnen het contract, over welke bedrijven meedingen, waar die vandaan komen en wat voor type bedrijven het zijn.