NIEUWS

Open overheid is ook transparant bij het gebruik van AI


Het debat over het gevaar van oprukkende kunstmatige intelligentie (AI) moet niet alleen over ‘big tech’ of nepnieuws gaan, maar ook over hoe de overheid zelf hiermee omgaat. Een open bestuurscultuur betekent ook openheid over de inzet van AI in bestuurlijke processen. Want AI heeft invloed op het functioneren van onze democratie.

Dat schrijft directeur Open State Foundation Serv Wiemers in een groot opinieartikel in dagblad Trouw. “De kracht van kunstmatige intelligentie vraagt om de tegenkracht van de controlerende maatschappij,” aldus Serv. En dat werkt alleen maar als de overheid zelf transparant is over de toepassing van kunstmatige intelligentie in beleid en uitvoering.

“De burger moet kunnen onderzoeken, controleren en participeren – op basis van open informatie. […] Informatiedisbalans leidt tot machtsdisbalans. Machtsdisbalans leidt tot frustratie en wantrouwen bij de burger.” Het artikel geeft ook concrete aanbevelingen aan de overheid hoe om te gaan met echt open AI.

Het hele stuk is te lezen in Trouw van 5 juli of online.