NIEUWS

RIVM reageert enthousiast op Glass Box nominatie


Vorige week maakte Open State Foundation de genomineerden voor de Glass Box Award bekend. Met de Glass Box Award spreekt OSF waardering uit voor partijen die in het afgelopen jaar voor meer digitale transparantie hebben gezorgd. Eén van de genomineerden is het RIVM, voor de pagina “Stikstof meten, berekenen en modelleren”, waarmee het instituut actief bijdraagt aan de maatschappelijke en economische waarde van open data. Na de bekendmaking reageerde het RIVM enthousiast, lees in dit artikel de reactie. 

“Het RIVM heeft kennis genomen van uw nominatie voor de Glass Box Award en uw motivatie daarbij. We zijn blij met deze nominatie als erkenning van onze inspanningen op het gebied van ‘open science’“, vertelde de persvoorlichter van het RIVM, Ronald Kooren.

“Als onafhankelijke kennisorganisatie van de rijksoverheid zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze kennis en data transparant, toegankelijk en bruikbaar te maken ten behoeve van de samenleving. We werken voortdurend aan het creëren van toegankelijke manieren om data, modellen en rekenmethoden waar mogelijk beschikbaar te stellen voor iedereen.

In het stikstofdossier wordt dat inderdaad mooi zichtbaar door de combinatie van open source data (o.a. in AERIUS), webpagina’s met infographics en video’s, en soms persoonlijke begeleiding van externe onderzoekers die onze data willen raadplegen. We opereren daarbij conform de privacywetgeving en met inachtneming van belangen van anderen, zoals leveranciers van data. De uitdaging zit voor ons daarnaast in het gebruikersvriendelijk toegankelijk maken van de grote hoeveelheid aan informatie. Daar werken we dagelijks aan en het is mooi om daar nu publiekelijk uw waardering voor te krijgen.

We danken u dan ook hartelijk voor deze nominatie en kijken uit naar de bekendmaking van de winnaar. We feliciteren graag ook de overige genomineerden, naar wiens voorbeelden van digitale transparantie we met interesse kijken.”

Deze erkenning van het RIVM voor het belang en de maatschappelijke meerwaarde van open data sluit goed aan bij de missie van Open State Foundation. De jury zal uiteindelijk bepalen wie met de nominatie naar huis gaat.

Zie wie er mee naar huis gaat via deze stream op 23 maart.