NIEUWS

Resultaten enquête: enthousiasme over OSF en goede suggesties


Open State Foundation ontwerpt nu de strategie voor de komende jaren. Dat willen we natuurlijk niet in beslotenheid doen, en daarom hebben we onze achterban – jullie dus – een enquête voorgelegd. In de eerste week van januari hebben we vragen uitgestuurd over waar OSF staat, waar we ons in ons werk op zouden moeten richten, welk verdienmodel daarbij hoort, wat jullie van onze communicatie vinden en hoe we de community het beste bij ons werk kunnen betrekken.

Open State Foundation wordt gezien als zowel activistisch/ rebels/ outsider als constructief/ gouvernementeel/ insider. In totaal iets meer constructief dan activistisch. Een ruime meerderheid (89%) vindt het werk van OSF (zeer) relevant voor de komende jaren.

Data ontsluiten, beleidsbeïnvloeding en kenniscentrum worden gezien als de belangrijkste activiteiten waarop OSF zich moet richten; advies & training als minder belangrijk. We kregen ook goede suggesties om OSF relevant en duurzaam te maken de komende jaren, zoals: samenwerken met meer partners en de community, (kritische) gesprekspartner en autoriteit zijn voor overheden en de politiek, een brug vormen tussen burger en overheid, en zichtbaar zijn.

De belangrijkste onderwerpen waar OSF zich op moet richten zijn Wob/Woo, overheidsfinanciën, open lobby en open datajournalistiek. Minder belangrijk zijn openbaarvervoer/infra, cultuur & onderwijs en handelsregister/UBO. Suggesties voor andere onderwerpen zijn onder andere: burgerparticipatie/democratie, standaardisatie van data, ongelijkheid en concrete overheidsprocessen.

De belangrijkste organisaties waarop OSF zich moet richten zijn met name nationale overheid en politiek en ook gemeenten, uitvoeringsorganisaties en EU/internationaal. Minder belangrijk zijn bedrijven, niet-publieke uitvoeringsorganisaties en waterschappen.

De grootste kansen om geld te verdienen liggen volgens de geënquêteerden voor OSF bij subsidies, opdrachten van overheden en donaties van fondsen. Bedrijvendonaties, particuliere donaties en opdrachten van niet-overheden worden minder kansrijk geacht. Suggesties voor het verdienmodel waren onder andere: crowdfunding, tools ontwikkelen en in de markt zetten, publieksacties en betalende leden.

De communicatie van OSF is ontvangen als OK, maar kan ook beter, met name wat betreft social media. Suggesties voor verbetering: actiever, meer, dichter bij de mensen; uitdragen successen (en impact); scherpe propositie (elevatorpitch), en andere vormgeving (meer graphics).

En tot slot, suggesties om de community/stakeholders te bereiken en binden: bijeenkomsten organiseren (hackatons e.d.), kennis en kunde van de community/stakeholders bevragen, samenwerken op thema’s met verwante partijen, lidmaatschap introduceren, en kennis (over eigen data/tools) delen.

Wij gaan deze uitkomsten samen met de uitkomsten uit interne brainstorms en gesprekken met stakeholders verwerken in de nieuwe strategie die over een maand zal worden afgerond.