NIEUWS

Nederland steunt wereldwijde ‘pool’ voor kennis en data over Covid-19


Nederland schaart zich achter de oproep van Costa Rica aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een wereldwijde ‘Covid-19-pool’ in het leven te roepen waarin kennis, data en intellectueel eigendom over het coronavirus worden uitgewisseld. 

Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laten weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet biedt bovendien aan de WHO aan om te helpen bij de uitwerking van het plan.

De minister houdt echter wel een slag om de arm: “In principe staat ik welwillend tegenover dit initiatief, maar de uitwerking van dit initiatief in relatie tot de beschikbaarheid en betaalbaar van vaccins moet de komende periode geschieden”, zo schrijft hij.

Het initiatief heeft tot doel een wereldwijde toegankelijkheid zeker te stellen van technologie die helpt bij het voorkomen, opsporen, controleren en behandelen van het coronavirus. De afgedragen technieken en ontwerpen komen in de pool gratis of ‘tegen een redelijke licentievergoeding’ beschikbaar zijn voor iedereen, aldus De Jonge.

Open State wijst in dit verband graag op de gisteren gelanceerde ‘Open Covid Pledge‘.

Oproep

Op initiatief van gezondheidsorganisatie Wemos riepen 33 maatschappelijke organisaties (waaronder Open State Foundation) en 20 volksgezondheidsexperts het kabinet op om bij te dragen aan de wereldwijde ‘Covid-19-pool’.

De organisaties zijn van mening de pool versnelde productie van de benodigde Covid-19-technologieën mogelijk maakt. Bovendien voorziet het idee in de behoefte aan betaalbare producten voor iedereen ter wereld. Dat laatste is zeker relevant nu Covid-19 steeds meer landen raakt met beperkte financiële middelen en vaak zwakke zorgstelsels.

Lees hier de brief aan het kabinet 

Meer informatie bij Wemos

Afbeelding van Hank Williams via Pixabay

 


Ons werk steunen? Dat is heel welkom

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)