NIEUWS

Lokale en regionale corona-maatregelen op een rij


Waar kan een lokale ondernemer aankloppen voor steun? Hoe zorgen gemeenten in deze crisistijd voor hun inwoners met lage inkomens? Is er zaterdag markt? Kan zorgpersoneel gratis parkeren? En mag je nu wel of niet op de camping staan?

Om de verschillen en overeenkomsten tussen lokale en regionale maatregelen tegen de gevolgen van de coronacrisis inzichtelijk te maken, zijn adviesbureau it’s public en Open State Foundation een ‘tracker lokale en regionale covid-19-maatregelen’ gestart.

In dit openbare bestand worden maatregelen van gemeenten en veiligheidsregio’s verzameld. Gebruikers kunnen de resultaten filteren op locatie of thema. Ook maken we dagelijks rapporten aan die als pdf te downloaden zijn.

We vinden het namelijk belangrijk dat overheden dankzij dit overzicht snel van elkaar kunnen leren, journalisten en onderzoekers de verschillen in kaart kunnen brengen en iedere burger de maatregelen in zijn of haar gebied eenvoudig kan overzien.

Op het moment van schrijven zijn er ruim 500 maatregelen ingevoerd en is de top 50 van grootste gemeenten compleet. Het bestand wordt echter voortdurend bijgewerkt door medewerkers van it’s public en Open State. Hulp hierbij is echter heel welkom. Voor meer informatie: coronamaatregelen@openstate.eu. 

Afbeelding van athree23 via Pixabay


 

Ons werk steunen? Dat is heel welkom

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)