NIEUWS

Oproep aan kabinet: deel alle kennis en data over Covid-19


Namens 33 maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en 20 volksgezondheidsexperts roept gezondheidsorganisatie Wemos het kabinet op om bij te dragen aan een wereldwijde ‘Covid-19-pool’.

Kern van de boodschap aan de Nederlandse overheid is dat kennis, data en intellectueel eigendom rondom Covid-19 vrij moet worden gedeeld. Open State Foundation is een van de ondertekenaars van de brief aan de ministers Van Rijn (Volksgezondheid), Kaag (Buitenlandse Hansel) en Wiebes (Economische Zaken).

Onze oproep volgt op een brief die Costa Rica vorige week stuurde aan Dr. Tedros, de hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het land verzoekt de WHO om een ​​wereldwijde pool te creëren voor de data, kennis en technologieën die nuttig zijn bij de preventie, detectie en behandeling van de corona-pandemie. De Nederlandse organisaties roepen de overheid op om zich achter het voorstel van Costa Rica te scharen en zich hier actief voor in te zetten.

Lees hier de brief aan het kabinet 

Meer informatie bij Wemos

Afbeelding van Miroslava Chrienova via Pixabay