NIEUWS

Nederland publiceert eerste rapport met transparantie over delfstoffensector


Het Nederlandse deel van het EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, de gas- , olie- en zoutindustrie), met daarin de rijksoverheid, de verschillende sectoren en ngo’s waaronder Open State Foundation, heeft dinsdag haar eerste rapport gepubliceerd.

Doel van NL-EITI is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de geldstromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid.

Daarmee wil zij de transparantie vergroten en bijdragen aan een goed geïnformeerd debat over de waardeketen van de delfstoffenindustrie in Nederland. Dit rapport gaat over 2017 en zal vanaf nu elk jaar verschijnen.

Olie en gas

Het eerste rapport richt zich voornamelijk op de olie- en gasindustrie. Deze industrie zorgt voor het grootste deel van de baten die de Nederlandse overheid ontvangt uit de delfstoffenwinning in ons land. In een volgend rapport hoopt NL-EITI ook de zoutindustrie te kunnen meenemen.

Dit NL-EITI rapport geeft antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?

Transparantie en hergebruik

Namens Open State Foundation heeft Gerno Kwaks zitting in de Nederlandse EITI-multi-stakeholder groep. Hij ziet dit EITI-rapport als een belangrijke eerste stap om meer inzicht te krijgen in het proces en de opbrengsten van de delfstoffenwinning in Nederland. “Voor een deel was die informatie al aanwezig, maar daarvoor moest je flink zoeken. Dit rapport brengt de informatie samen en dat is winst. Om hergebruik te bevorderen is afgesproken dat de informatie binnenkort ook in open bestandsformaten beschikbaar wordt gesteld.”

Er valt ook nog winst te boeken met het niveau van rapportage. Kwaks: “Bedrijven moeten zoveel mogelijk op het niveau van individuele vergunningen rapporteren. Dat gebeurt nu alleen bij Groningen, terwijl informatie over de winning in andere velden op één hoop wordt gegooid. Het komt de transparantie niet ten goede en daarom willen we daar in de volgende rapportage meer aandacht aan besteden.”

EITI

Het EITI is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. 52 landen, waaronder Nederland, hebben besloten de EITI-standaard te implementeren. Op 23 april 2020 organiseert RVO een evenement voor betrokken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisatie en burgers.

Het volledige Nederlandse EITI-rapport is hier te downloaden. Meer informatie over EITI vindt u hier.