NIEUWS

Apps Pharmalarm en Pocket winnen Accountability Hack 2019


Na een lange dag programmeren in de Tweede Kamer hebben de bedenkers van de applicaties ‘Pharmalarm’ en ‘Pocket’ vrijdagavond Accountability Hack 2019 én een ontwikkelbudget van 20.000 euro gewonnen. 

In totaal deden 22 teams mee aan de derde editie van de Accountability Hack, een initiatief van de Tweede Kamer, het Ministerie van BZK, het Ministerie van Financiën, het CBS, de Algemene Rekenkamer en Open State Foundation. Accountability Hack daagt developers, data-analisten en designers uit om met open overheidsdata resultaten en effecten van overheidsmaatregelen in kaart te brengen. 

Twee vraagstukken, twee winnaars
Het vraagstuk over medicijnkosten kwam voort uit de wens van verschillende fracties in de Tweede Kamer om een einde te maken aan de geheimzinnigheid die hangt rond de onderhandelingen tussen kabinet en de farmaceutische industrie. Winnende applicatie ‘Pharmalarm’ maakt winstmarges, prijsverschillen en prijsontwikkelingen inzichtelijk. De applicatie onderscheidt zich volgens de jury door de heel praktische toepassing voor zowel Kamerleden als andere geïnteresseerden. Mooie toevoeging is de nieuwsfeed, waarin de data achter medicijnprijzen die op dat moment in het nieuws zijn worden getoond. 

Juryvoorzitter en Kamerlid voor de VVD Roald van der Linde: “Uiteindelijk is het criterium dat je als Kamerlid tijdens een debat een extra hulplijn hebt. Dat is wat we in Pharmalarm denken te vinden.” 

Het team van ‘Pharmalarm’. Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0

Het tweede vraagstuk ging over de zogeheten lumpsumbekostiging van het onderwijs. Deze manier van financieren houdt in dat schoolbesturen één budget krijgen voor de kosten van materiaal en personeel. De instellingen bepalen zelf hoe ze dit budget besteden onder toezicht van de onderwijsinspectie, met als belangrijkste voorwaarde dat het geld wel aan goed onderwijs wordt besteed. 

De lumpsumbekostiging zorgt voor flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat de Tweede Kamer de besteding moeilijker kan volgen. Om dat probleem op te lossen heeft het winnende team in deze categorie een dappere poging gedaan om kwaliteit van het onderwijs en regionale kenmerken gezamenlijk in beeld te brengen. Juryvoorzitter Joost Sneller spreekt van “een rijk pallet met gedetailleerde informatie die smaakt naar meer”. “Dit team was het enige met een regionale benadering, die bovendien actueel is en relevant voor het maken van beleid.”

De bedenkers van ‘Pocket’. Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0

Een app in één dag?
De 65 deelnemers aan Accountability Hack hadden een dag de tijd om een werkend prototype van een applicatie te bouwen. Deze werden door de jury’s van de twee challenges beoordeeld op vooral impact, creativiteit, technische complexiteit en duurzaamheid. 

 De twee winnaars van de Accountability Hack gaan nu in overleg met de Tweede Kamer een plan maken voor de doorontwikkeling van hun toepassing. Hiervoor is per winnaar een budget van 20.000 euro beschikbaar. De winnaars krijgen hierbij ook begeleiding van Open State Foundation. 

 Directeur van Open State Foundation, Wilma Haan: “Accountability Hack laat duidelijk zien wat de meerwaarde is van open overheidsdata. De toepassingen die vandaag hebben gewonnen zijn concrete toepassingen die de Tweede Kamer verder kunnen gaan helpen. Ik hoop bovendien dat ze anderen inspireren om ook met open data van de overheid aan de slag te gaan.”

Accountability Hack 2019 in beeld

Alle foto’s zijn gemaakt door Sebastiaan ter Burg, licentie: CC BY 4.0. Meer beelden vind je hier.


Ons werk steunen?

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te onstluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie heel goed gebruiken. (NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)