NIEUWS

Verstoppertje in Den Haag: Tweede Kamerleden vaak onbereikbaar


Tweede Kamerleden zijn vaak slecht bereikbaar. Het is lastig om met de beperkte gegevens die online beschikbaar zijn daadwerkelijk in contact te komen met een Kamerlid. Dit terwijl de Kamerleden het unaniem eens zijn over het belang van het (laagdrempelig) benaderbaar zijn voor burgers. Dit blijkt uit een enquête van Wallaart en Kusse Public affairs en Open State Foundation, die door bijna een derde van de Tweede Kamerleden is ingevuld.

Kamerleden wijten het probleem zelf aan een te volle agenda en gebrek aan ondersteuning. “Er is geen echte volksvertegenwoordiging op serieuze, professionele manier mogelijk”, aldus een Kamerlid. Bijna de helft van de Kamerleden (47,6%) zegt dagelijks meer dan honderd e-mails te ontvangen, waardoor ze gedwongen zijn te kiezen met wie in gesprek te gaan. Meer dan de helft van de bevraagde Kamerleden geeft toe sneller te reageren op een bekende dan op een onbekende afzender. Veel e-mails blijven bovendien vaak helemaal onbeantwoord.

Meer ondersteuning draagt echter niet direct bij aan een verkleining van de kloof tussen Kamerleden en burgers. Op dit moment is het voor burgers vaak niet duidelijk met welk Kamerlid ze het beste contact kunnen opnemen, hoe dit contact tot stand zou moeten komen en hoe ze hun vraag of boodschap het beste kunnen formuleren.

WKPA en OSF raden Kamerleden en hun fracties aan meer informatie op hun fractie-website te plaatsen. Te denken valt aan een overzicht van Kamerleden, hun portefeuilles, contactgegevens en een handleiding hoe burgers het beste in contact kunnen komen met hun volksvertegenwoordiger. Dergelijke maatregelen kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid van Kamerleden voor burgers.

Naast de enquête analyseerden WKPA en OSF de contactgegevens op de websites van alle politieke partijen en de mogelijkheden om in contact te komen met volksvertegenwoordigers. Ook deden zij een rondgang bij de fracties naar het beleid dat de fracties hanteren op het gebied van communicatie. Daaruit blijkt dat maar een beperkt aantal partijen hun contactgegevens online hebben staan. Sommige fracties hebben slechts de namen van de Kamerleden en het pers-telefoonnummer gepubliceerd. Dit terwijl bijna alle respondenten (97,6%) aangeven dat de e-mailadressen van Kamerleden en de e-mailadressen en telefoonnummers van fracties online te vinden moeten zijn.

Het zou voor fracties raadzaam zijn om afspraken te maken over de omgang met verzoeken aan Kamerleden en beleidsmedewerkers en deze op hun fractie-website te plaatsen. Dit biedt Kamerleden de kans toe te lichten waarom ze niet altijd in kunnen gaan op verzoeken en genoodzaakt zijn keuzes te maken. Fracties zijn hiermee niet alleen transparant, maar tonen ook aan duidelijk beleid te hebben ten aanzien van verzoeken van buitenaf.

Lees het hele rapport hier.