NIEUWS

Ook minister roept farmaceutische industrie op tot meer transparantie


Ministers Bruno Bruins van medische zorg roept fabrikanten van dure medicijnen op tot meer transparantie over hoe zij tot hun prijzen komen. Hij dreigt bovendien met maatregelen wanneer die openheid er niet komt.

“We krijgen simpelweg geen uitleg, geen inzicht in de prijsopbouw. Ik vind dat onaanvaardbaar”, schrijft de minister dinsdag in een ingezonden brief in de Volkskrant. “Wat mij vooral dwarszit, is dat we niet mogen weten waaróm we zo veel moeten betalen.

De minister laat verder in de Volkskrant weten binnenkort te spreken met een farmaceut die recent de prijs van een medicijn verhoogde, om te vragen waar die prijsverhoging op is gebaseerd. “Is er geen goed verhaal, dan ga ik me beraden op vervolgstappen. Eén daarvan is het zoeken van publiciteit”, aldus Bruins.

Accountability Hack
Open State Foundation juicht de inspanningen van de minister toe om te komen tot transparantie rond geneesmiddelenprijzen, en volgt met veel belangstelling het vervolg van zijn oproep. Op 4 oktober is de (on)transparantie van de farmaceutische industrie een van de twee onderwerpen van Accountability Hack, een evenement dat Open State organiseert voor en in de Tweede Kamer.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben te kennen gegeven ook een einde te willen aan de geheimzinnigheid die rond de onderhandelingen tussen kabinet en de farmaceutische industrie hangt.

De Wet geneesmiddelenprijzen zorgt er onder andere voor dat geneesmiddelen tegen redelijke prijzen beschikbaar blijven, omdat het belangrijk is ervoor te zorgen dat patiënten nu en in de toekomst toegang hebben tot betaalbare medicatie. Het vaststellen van maximumprijzen gebeurt door te kijken naar vier referentielanden. Het voornemen is om Duitsland als referentieland bij de vaststelling van maximumprijzen te vervangen door een ander vergelijkbaar land met gemiddeld lagere geneesmiddelenprijzen: Noorwegen.

Centrale vraag tijdens Accountability Hack: Kan open data ons meer inzichten bieden? Zijn er tools die gecreëerd kunnen worden om het beleid te monitoren? Wie hier de beste oplossing voor bedenkt, wint 20.000 euro aan ontwikkelbudget. Meer informatie over Accountability Hack vind je hier.