NIEUWS

Nederland kandidaat-lid Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)


NL-EITI logo

Nederland is op 28 juni kandidaat-lid geworden van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Daarmee is ons land het vierde Europese land dat deze status verwerft. Open State Foundation levert een actieve bijdrage aan EITI Nederland via lidmaatschap van de multi-stakeholder groep met vertegenwoordigers van de overheid, industrie en maatschappelijke organisaties.

EITI is een wereldwijde standaard voor een transparant beheer van olie, gas en minerale delfstoffen. Nederland heeft tot eind 2019 de tijd om te voldoen aan de eisen die horen bij het lidmaatschap van de organisatie en haar eerste EITI-rapport op te leveren.

Transparantie van delfstoffen

Doelstelling van het Nederlandse lidmaatschap van EITI is om begrijpelijke en geverifieerde informatie beschikbaar te stellen over de betalingen tussen de winningsindustrie (vooral olie en gas) en de overheid. De aanmelding voor het kandidaat-lidmaatschap werd de afgelopen maanden voorbereid door een multi-stakeholder groep met vertegenwoordigers van de overheid, industrie en maatschappelijke organisaties.

Tom Kunzler, directeur a.i. van Open State Foundation: ‘Open State wil ervoor zorgen dat informatie over de winning van delfstoffen zo volledig en herbruikbaar als mogelijk beschikbaar komt als open data, zodat eenieder inzicht kan krijgen ten behoeve van een goed geïnformeerd maatschappelijk debat over het onderwerp’.