– Transparantie in geautomatiseerde besluitvorming – Het gebruik van algoritmes Onze overheid draait voor een belangrijk deel op algoritmes. Algoritmes zijn overal bij de overheid te vinden. De … Read more


Hold Your Temper Card Game – Nora Al Haider It has been a busy couple of months for us here at the Open State Foundation. We have been … Read more

envelope

Want to stay informed?