– Transparantie in geautomatiseerde besluitvorming – Het gebruik van algoritmes Onze overheid draait voor een belangrijk deel op algoritmes. Algoritmes zijn overal bij de overheid te vinden. De … Read more

envelope

Want to stay informed?