NEWS

Open data in the Netherlands needs more ambition


Het beleid rond open data in Nederland moet ambitieuzer. Open State stuurde een open data briefing naar het parlement.
In een tijd van economische crisis, werkloosheid, noodzakelijke bezuinigingen, dalend vertrouwen van burgers in de overheid en verdergaande noodzaak tot burgerparticipatie is het van belang dat de Nederlandse overheid vaart gaat maken met het ontsluiten van overheidsinformatie als open data. De ambitie die op het gebied van open overheidsdata al jaren, nationaal en internationaal, uitgesproken wordt, staat echter in schril contrast met de realiteit.

Het beleid rond open data in Nederland kan ambitieuzer. De grootste maatschappelijke problemen waarmee Nederland wordt geconfronteerd liggen op het gebied van de economie, werkgelegenheid, zorg en onderwijs. Niet geheel toevallig zijn dat ook de grootste kostenposten op de rijksbegroting: Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (78,6 miljard), Zorg (77,8 miljard), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (32,1 miljard). En juist over de eerste twee zijn de minste open datasets beschikbaar.

Ter vergelijking, in het Verenigd Koninkrijk zijn 37.500 datasets beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk gaan de meeste datasets over overheidsuitgaven, economie en demografie gevolgd door gezondheidszorg en sociale zaken en werkgelegenheid.

Het aantal datasets met gegevens over gezondheidszorg in de VS is 897 en in het Verenigd Koninkrijk zijn 630 datasets beschikbaar.

Het wordt tijd dat de regering open data omarmt als een enorme kans voor Nederland. Het ontsluiten van overheidsinformatie (by default) moet onderdeel moeten worden van het primaire proces van de publieke sector. Overheden waarbij dat nog niet gebeurd is, zullen een inventarisatie moeten maken van beschikbare datasets en actieplannen ontwikkelen voor het ontsluiten ervan.

Onlangs heeft vicepresident van de Europese Commissie Neelie Kroes samen met een groep vooraanstaande internet ondernemers een Startup-manifest samengesteld met 22 punten om innovatie en ondernemerschap in Europa aan te jagen. Open data is een belangrijk speerpunt van het manifest. Er is nog te weinig open data beschikbaar, waardoor innovatieve bedrijven gehinderd worden om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen.

Lees hier de volledige briefing van Open State:  Hoe open data in Nederland de vlucht naar voren kan nemen (PDF), september 2013

UPDATE

Op 10 oktober 2013, tijdens het Algemeen Overleg ICT in de Tweede Kamer heeft de minister van Economische Zaken toegezegd, nog voor de behandeling van de EZ begroting, in reactie op de open brief van Open State een brief aan de Tweede Kamer te zenden. Op 4 november werd deze gezamenlijke brief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken (EZ) naar de Tweede Kamer gezonden. In de brief geven de ministers een stand van zaken met betrekking tot open data. Zij hebben de Open State briefing ook onder de aandacht gebracht van de andere relevante ministeries.