NEWS

Links in datasets government portal are broken


Een groot aantal datasets op het open dataportaal van de Nederlandse overheid verwijst naar gebroken links. Onderzoek van Open State toont aan dat links die verwijzen naar het Nationaal Georegister niet goed functioneren.

Aangezien het overgrote deel van de 5900 datasets op de open data portaal van de rijksoverheid bestaat uit gegevens uit het Nationaal Georegister betekent dat slechts een beperkt aantal verwijzingen naar open data sets op data.overheid.nl daadwerkelijk werken.

Op het open dataportaal van de Nederlandse overheid staat vermeldt dat het register dagelijks gesynchroniseerd wordt met het Nationaal Georegister. Dit lijkt niet het geval te zijn. Daarnaast moeten door de broneigenaar datasets op een plek worden onderhouden. Het open data portaal van de rijksoverheid `€“ data.overheid.nl `€“ is bedoeld als een centrale locatie waar alle datasets van Nederlandse overheden te vinden zijn. Bovendien moet deze open data portaal van de overheid ervoor zorgen dat alle datasets vindbaar zijn in het Europese dataset portaal.

Het is van belang dat gebruikers van open data verzekerd zijn van de juiste vindplaats van open data. Dat betekent dat deze overheidsinformatie van de juiste kwaliteit is en dat links functioneren. Nederland loopt ver achter op het gebied van landen als de VS en het VK. Gebruikers van open data stimuleer je door ervoor te zorgen dat de datasets die ze kunnen gebruiken ook daadwerkelijk werken.

Eerder onderzoek van Open State toonde al aan dat het aantal datasets op data.overheid.nl veel minder is dan werd gedacht. De ontsloten datasets van het National Georegister zijn voornamelijk het direct gevolg van de invoering van de Europese Inspire-richtlijn uit 2007. Deze richtlijn verplicht Nederland geo-informatie te voorzien van metadata, te harmoniseren en beschikbaar te stellen.

UPDATE

De deplnk vanuit data.overheid.nl (DON) naar het bijbehorende metadata record in het National Georegister werkt niet in browsers als IE, Chrome en Safari doordat er in de url karakters worden gebruikt die niet tot de standaard behoren. Het gebruik van karakters als | en [spatie] in urls wordt normaal gesproken afgeraden. Daarnaast verwijzen verschillende medadatarecords in zowel data.overheid.nl als in het Nationaal Georegister niet meer naar bestaande diensten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat dit probleem wordt opgelost.