NEWS

Masterclass Netpolitiek


ACTA, PRISM, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat steeds vaker centraal in het publiek debat. Een stevige kennis van de belangrijkste thema’s op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (be)sturen.

Bits of FreedomWaag SocietyNetwerk DemocratieOpen State Foundation en Kennisland nodigen high potentials en politieke talenten van harte uit deel te nemen aan de Masterclass Netpolitiek. In deze serie van zes bijeenkomsten ontwikkelen zij een brede kennis over de belangrijkste thema’s op het grensvlak van internet en politiek zodat ze hierover een gedegen mening kunnen vormen.

Bij iedere masterclass zullen topsprekers en oorspronkelijke denkers een visie presenteren over actuele thema’s op het gebied van internetpolitiek. Tijdens de masterclasses is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie.

Deelname Masterclass Netpolitiek
Er is plaats voor 25 deelnemers. Deelnemers kunnen zich voor deze masterclass opgeven door een motivatie (max 500 woorden) te sturen naar masterclass@kl.nl waarin ze aangeven wie ze zijn en waarom ze aan deze masterclass willen deelnemen. De deadline is 18 augustus en begin september krijgen ze bericht over hun deelname. De bijdrage voor de masterclass bedraagt 300 euro; er zijn beurzen beschikbaar.

Data
De masterclass vindt plaats in oktober en november 2013 op maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur:

  • 14 oktober       Open Data en Transparantie (Open State Foundation)
  • 21 oktober       Wetgeving en burgerparticipatie (Netwerk Democratie)
  • 28 oktober       Privacy en cybersecurity (Bits of Freedom)
  • 4 november     Ethisch hacken en sociale innovatie (Waag Society)
  • 11 november    Modernisering van het auteursrecht (Kennisland)
  • 25 november   Afsluitende bijeenkomst

Organisaties

Bits of Freedom`۬
Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Bits of Freedom zorgt dat overheid en bedrijfsleven onwenselijk beleid terugdraaien en wenselijk beleid invoeren. Om dat te bereiken werkt Bits of Freedom intensief samen met onze achterban. Onze kracht is onze combinatie van onze expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En dat werkt. Politieke partijen luisteren naar ons, het bedrijfsleven vraagt ons om advies en steeds meer Nederlanders staan achter ons doel: Een internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé communicatie privé blijft.

Kennisland`۬
Kennisland ontwerpt en realiseert interventies om de kennissamenleving te versterken. Dat doen we in opdracht, maar ook op eigen initiatief. Op dit moment zijn wij actief op de terreinen onderwijs, auteursrecht, cultuur en sociale innovatie. Kennisland maakt zich sterk voor de modernisering van het auteursrecht die ruimte biedt aan innovatie en bijdraagt aan een sterk publiek domein. We doen dat in projecten als Creative Commons, door samen te werken met erfgoedinstellingen en door op Europees en Nederlands niveau te lobbyen.

Netwerk Democratie`۬
Netwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie. Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtige democratie die met behulp van nieuwe technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt. Als netwerkorganisatie creëert Netwerk Democratie innovatieve samenwerkingsverbanden tussen traditionele politieke instituties, wetenschappers en innovatieve pioniers. Netwerk Democratie stimuleert dit door slim gebruik te maken van het internet en digitalisering en reikt burgers hier nieuwe instrumenten mee aan; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvorming binnen de overheid.

Waag Society
Waag Society is een pionier op het gebied van digitale media. In de afgelopen 19 jaar heeft de stichting zich ontwikkeld tot een internationaal platform voor artistiek onderzoek, een katalysator van experimenten en evenementen en een broedplaats voor culturele en sociale innovatie. Waag Society verkent opkomende technologieën en geeft kunst en cultuur een doorslaggevende rol bij het ontwerpen van betekenisvolle toepassingen.

Open State Foundation`۬
Open State is een jonge ideële non-profit organisatie die democratische transparantie, verantwoording en participatie bevordert door het ontwikkelen van online platformen en het bevorderen van het ontsluiten en gebruik van open data.